Equinoteràpia en la Intervenció amb families acollidores i progenitors

Estem molt contents de poder participar en un nou projecte d’intervenció que ajudi a les famílies que acullen a menors a desenvolupar habilitats i aspectes actitudinals, emocionals i cognitius que facilitin un clima familiar adequat per al desenvolupament integral del menor acollit.
Els objectius que ens plantegem en aquest projecte, són doncs, consensuar acords de millora en relació a l’acolliment després d’analitzar-ne conjuntament l’estat, veure els drets i deures de l’infant i visualitzar les necessitats del menor.

Aquest projecte està dissenyat per atendre 6 famílies de manera mensual i per ser executat en quatre sessions, les tres primeres en espai d’aula i la quarta sessió serà d’Equinoteràpia i es realitzarà a  Horseway.

El cavall és l’element que simbolitza l’Infant: pares i acollidors han de vetllar per les cures bàsiques i cooperar per assolir l’objectiu marcat en les diferents activitats que poden ser variades: higiene dels cavalls, circuits, treball en llibertat etc. Després de cada activitat es fa una posada en comú del procés, expressió emocional de cada adult i paral·lelisme amb l’acolliment.

Aquest projecte semestral, es podrà realitzar gràcies a la subvenció atorgada pel patronat de la “Fundación para la promoción del deporte ecuestre”, que ha aportat la part proporcional de les activitats a Horseway y que per segon any consecutiu ha confiat en els projectes que realitzem a través de l’EAIA de Badalona de la mà de la nostra estimada terapeuta Susanna Giménez Bou.

El nostre més profund agraïment des d’aquí.