Activitat perquè els alumnes sentin a través de l’interacció amb el cavall confiança, empatía i treball en equip.

Amb els cavalls els nens i nenes desenvolupen la intel·ligència emocional i experimenten actituds més positives cap a ells mateixos i els seus companys.

El nostre objectiu és oferir una eina per l’escola i en particular pels professors i tutors per treballar aquelles habilitats emocionals que els alumnes necessiten a cada etapa.

També es pot personalitzar la jornada segons les necessitats concretes del grup classe i el que l’escola vol treballar i potenciar.
No són classes de muntar, totes les activitats amb cavalls són peu a terra i per tant no es necessita cap coneixement previ d’equitació.
Demana més informació trucant al 607 999 048 (Melín)
O enviant un e-mail.

UN PROGRAMA PER CADA ETAPA

educación emocional con caballos para colegios

Programes d’educació emocional amb cavalls per escoles